Publicació pròpia

Manifest del Seminari Ítaca d'Educació Crítica (SIEC)

Estem vivint atacs molt importants a l'educació pública i un  intent d'imposar les normes del neoliberalisme en el sector educatiu. Les retallades, la LEC i la LOMCE van totes en aquesta mateixa direcció, amb uns objectius molt clars: desmantellar el sistema públic d'educació; privatitzar, o convertir l'educació en negoci; barrar el pas a la igualtat d'oportunitats; convertir el dret a l'educació per a tothom amb una inversió individual per aquells que s'ho puguin pagar; impossibilitar la democràcia en els centres educatius; precaritzar les treballadores de l'educació i imposar els valor neoliberals a l'educació (competitivitat, individualisme, acceptació de la desigualtat, sexisme, religió...). Llexeix més

Innovació com a fórmula de privatització

Una prèvia fonamental: renovació pedagògica, innovació i privatització
La Renovació pedagògica és una tasca ingent que ha fet la docència a Catalunya al llarg de la història i que continua en l’actualitat.  Fa anys, dècades, que en els centres educatius s’experimenta, es crea, es renova i generen pràctiques educatives a partir de cada realitat, de cada necessitat, amb l’esforç compartit i la cooperació entre companys i companyes. La renovació pedagògica ha estat, i està, unida a la defensa de l'escola pública, amb una especial preocupació per arribar a les classes més desafavorides i està molt lligada, no només a la metodologia, sinó també a les qüestions socials: formar ciutadania lliure, reflexiva, crítica i capaç de transformar la societat. Llegeix més

Comunicat del Seminari Ítaca d’Educació Crítica (SIEC) sobre la doctrina de l’Escola Nova 21 com a política oficial del Departament d’Educació.
Poc abans de la fi del primer trimestre, des del Departament d’Educació s’han fet públiques les intencions d’establir un acord amb municipis i els promotors d’Escola Nova 21 (EN21) a fi d’estendre les seves pràctiques i doctrina d’innovació en el conjunt del sistema educatiu. Segons informacions periodístiques, Educació potenciarà el fet que les escoles generalitzin “l’aprenentatge actiu, el treball per projectes o les noves formes d’avaluació “(Ara 19-XII-2018) i l’experiència del treball en xarxa d’EN21, així com de formació, serà estès entre la totalitat dels centres públics i privats. Llegeix més